วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2554

โหลดหนังสือเรีนได้เลย

๑.ศิลปศึกษา ม.ต้น ทช 21003 ---------> http://upload.one2car.com/download.aspx?pku=29ECBDD252PC7TAIC7ER6XWOK1244 
๒.วิทยาศาตร์ ม.ปลาย พว 31001---------> http://upload.one2car.com/download.aspx?pku=4F2D85ED5EVNR3A2QP41F21FQNYL1 
๓.ภาษาไทย ม.ปลาย พท.31001---------> http://upload.one2car.com/download.aspx?pku=4F2D87730JYRJ6AT33C3M2FE2CWXN
๔.ทักษะการเรียนรู้ ม.ปลาย ทร 31001---> http://upload.one2car.com/download.aspx?pku=4F2D8757EGH75V78ZW7B66[8Z7XDB
๕.เศรษฐกิจพอเพียง ม.ปลาย ทช 31001-> http://upload.one2car.com/download.aspx?pku=4F2D87EF8AGSA5HIC2DVASARLA8MO
๖.ช่องทางการขยายอาชีพ ม.ปลาย อช 31001 -> http://upload.one2car.com/download.aspx?pku=4F2D87C19HBW2PQP7IIENM32ID182
๗.อาเซียนศึกษา ---->  http://pichit.nfe.go.th/e_office/photo/442.pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น